Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mamy nowe projekty na polsko-niemieckim pograniczu

4-5 grudnia 2018 roku w Goleniowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG Meklemburgia/Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska.

Decyzją Komitetu projektom przyznano ok. 18,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dofinansowanie ze środków Programu uzyskało:

  • 6 projektów w priorytecie  Natura i Kultura  (łącznie blisko 7,3 mln euro z EFRR),

  • 1 projekt drogowy (ok. 11,1 mln euro z EFRR).

Dwa z wybranych projektów dotyczących szlaków turystycznych mają na celu budowę brakujących odcinków ścieżki rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego oraz rozbudowę ścieżek rowerowych po obu stronach granicy, w gminach: Kołbaskowo, Krackow, Grambow oraz Gartz (Oder). W sumie powstanie ponad 21 nowych odcinków tras rowerowych.

Jeden z projektów dotyczący tematyki bioróżnorodności: "Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia", będzie realizowany przez pięciu partnerów: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Ośrodek Kultury w Mirosławcu, Stowarzyszenie Leibniz-Zentrum fur Agfrarlandschaftsforschung, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (Berlin) oraz Uniwersytet Humboldta w Berlinie. Jego celem jest opracowanie metod zarządzania populacją łosi i żubrów, w tym m.in. szczegółowych map siedlisk, czy korytarzy migracyjnych. Materiały edukacyjne dla społeczności z obszaru objętego Programem dostarczą informacji na temat żubrów i łosi, tak aby zapewnić dobrą koegzystencję ludzi i zwierząt.

Projekt drogowy zakłada przebudowę i rozbudowę sześciu odcinków dróg o znaczeniu transgranicznym, o łącznej długości ponad 15,3 km. 

Nabory na projekty

• 05.03.2019 r. - 07.05.2019 r. w priorytecie Współpraca transgraniczna

• 19.03. 2019 r. - 21.05.2019 r. w priorytecie Edukacja

 Szczegółowe informacje o naborze będą dostępne na stronie Programu.