Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

8 lipca 2019 roku zatwierdzono kolejne mikroprojekty w Programie Interreg Czechy - Polska, które będą realizowane w następujących priorytetach:

  • Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,

  • Współpraca instytucji i społeczności,

  • Edukacja i kwalifikacje.

Mikroprojekty, których głównym celem jest poprawa warunków rozwoju turystyki i wsparcie współpracy transgranicznej, będą realizowane przez instytucje publiczne na terenie województwa śląskiego, przede wszystkim w powiecie cieszyńskim, a po stronie czeskiej w kraju morawskośląskim.

W sumie dofinansowanie w wysokości ponad 645 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało dwadzieścia przedsięwzięć.