Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje regulaminu konkursu dla działania 10.7 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19, dotyczącego interwencji w ramach działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania:

  • Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Zgłoś uwagi

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do 8 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: j.orzel@warmia.mazury.pl

Pobierz dokumenty

  1. Projekt Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19,
  2. Formularz zgłaszania uwag (XLS 29 KB) do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19,
  3. Program Polityki Zdrowotnej (PDF 1 MB) dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.