Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020

6 maja 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W szczególności do zabrania głosu zachęcamy przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp. 

Jak zgłaszać uwagi?

Opinie i uwagi do:

  • projektu programu Polska-Rosja 2014-2020 można zgłaszać w terminie do 10 czerwca 2016 r.
  • prognozy oddziaływania na środowisko programu Polska-Rosja 2014-2020 można zgłaszać w terminie do 5 czerwca 2016 r.

Opinie i uwagi można zgłaszać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłaszania uwag. Formularze są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu. 

Pobierz program Polska-Rosja:

Pobierz prognozę oddziaływania programu Polska-Rosja na środowisko:

Podstawowe informacje o programie Polska-Rosja

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w jeden z czterech celów tematycznych:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  2. Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja;
  3. Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  4. Wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

Przewidywany budżet programu Polska-Rosja 2014-2020 to 61,9 mln euro (41,3 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,6 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej). Obszar główny wsparcia programu będzie obejmował:

  • po stronie polskiej podregiony: gdański, trójmiejski, starogardzki, elbląski, olsztyński, ełcki i suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.

Dodatkowo po stronie polskiej, jako obszar przyległy, w programie będą uczestniczyć polskie podregiony: słupski i białostocki.  

Instytucje programowe

Instytucją Zarządzającą programu jest Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucjami Krajowymi są Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

Podobnie jak w innych programach transgranicznych zarządzanych przez Polskę, Wspólny Sekretariat Techniczny będzie zlokalizowany w obszarze wsparcia.

Sekretariat będzie miał siedzibę w Olsztynie, a funkcjonował będzie w ramach struktur Centrum Projektów Europejskich. W Obwodzie Kaliningradzkim działać będzie filia Sekretariatu.