Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

30 listopada 2015 r. opublikowano zatwierdzony harmonogram konkursów dla Programu Infrastruktura i Środowisko na rok 2016. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach poszczególnych naborów.

W 2016 roku przewiduje się uruchomienie 26 naborów, których całkowity budżet wynosi 11,25 mld zł.

Na dofinansowanie w pierwszych konkursach, planowanych w I kwartale 2016 r., mogą liczyć projekty inwestycyjne dotyczące:

  • głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych (poddziałanie 1.3.1),
  • budowy potencjału i integracji oraz edukacji społeczności obszarów chronionych (działanie 2.4),
  • ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury (działanie 8.1).

Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie naborów wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko.