Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy dla przedsiębiorców - marcowa oferta Funduszy Europejskich

Marzec to idealny czas, aby rozpocząć nowe projekty, tym bardziej, że Fundusze Europejskie, mają bardzo bogatą ofertę dla przedsiębiorców. Zapraszamy do składania wniosków w nadchodzących konkursach.

W marcu na małe, średnie i duże firmy czeka 60 konkursów finansowanych z programów krajowych, regionalnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, wzornictwo, innowacje czy internacjonalizację. 

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej.

B+R, innowacje

Fiolki i naczynia laboratoryjne

Miasta średnie rozwijają się dzięki Funduszom Europejskim. 25 marca rusza konkurs dedykowany wsparciu projektów dotyczących wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przez MŚP.

Możesz otrzymać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Więcej informacji o konkursie

Badania i rozwój, to dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe wersje już istniejących produktów.

Również przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli szansę wzmocnić swoją konkurencyjność i innowacyjność poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych właśnie dzięki Funduszom Europejskim. 

Więcej informacji

W programach regionalnych (RPO) szczególnie polecamy uwadze jeden konkurs związany z fazą wdrożeń.

Na przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej w województwie wielkopolskim MŚP mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 80% kosztów, natomiast duże przedsiębiorstwa - aż 65% kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek on-line musisz wysłać do 5 kwietnia. Szczegóły w ogłoszeniu o naborze

Nowe produkty, rozwiązania czy usługi wprowadzone dzięki zastosowaniu wyników prac badawczo-rozwojowych mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Innowacje te służą zwiększaniu dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej lub wielu barier w naszym otoczeniu. 

Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie

Prace badawczo-rozwojowe potrzebują odpowiedniego zaplecza, by mogły być realizowane. Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorców również w tym aspekcie.Dofinansowanie przeznaczone jest na  tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw. W jaki sposób? Poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Więcej na temat konkursu finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój na stronie.

W programach regionalnych środki na ten cel można pozyskać dla firm działających w województwach: pomorskim, łódzkim, podlaskim i śląskim.

Na przykład przedsiębiorcy z województwa śląskiego, szukający dotacji na wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą, która służy realizacji badań naukowych, zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, mogą składać wnioski do działania 1.1. Tutaj pula dostępnych środków to aż 11 mln euro,  ale nabór skończy się już wkrótce, 28 marca.

Zainteresowani? Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegóły na stronie

Wzornictwo przemysłowe

wazon

Fundusze Europejskie pozwalają także sfinansować profesjonalny proces projektowy, którego efektem będzie wdrożenie nowego lub ulepszonego wyrobu oraz usługi. Pamiętaj jednak, że efekt Twojego projektu powinien przyczynić się do poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami.

Możesz sfinansować m.in. usługę audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego oraz przygotować strategię opracowania nowego projektu wzorniczego. Możliwy jest także zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu czy zakup patentów i licencji. A to nie wszystko – sprawdź! 

Bliższe informacje

Nowe rynki zbytu

mapa Polski

Świat stoi otworem – to nie slogan. Przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej (województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) mogą uzyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na rynki zagraniczne. Możesz otrzymać nawet 800 000 zł!

Dowiedz się więcej

Transport

ciężarówka, pociąg, samolot

Przedsiębiorców, ale także partnerów realizujących projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym, powinien zainteresować konkurs ogłoszony w programie regionalnym województwa podlaskiego.Jeśli chcesz zrealizować projekty dotyczące budowy lub przebudowy terminali przeładunkowych (nienależących do sieci TEN-T), które ułatwią przejście z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, złóż wniosek już teraz! Nabór trwa do końca kwietnia, a minimalny wkład beneficjenta to 15%. 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

 Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych, także dla firm!