Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs na innowacje chemiczne

Z początkiem lutego 2016 r. rozpocznie się pierwszy konkurs programu sektorowego INNOCHEM, organizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrument umożliwi sfinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych w branży chemicznej. Nabór wniosków potrwa do 1 marca.

W pierwszej edycji konkursu na przedsiębiorców (również zrzeszonych w konsorcjach) czekać będzie łącznie 120 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wyniesie 20 mln zł.

Warunkiem przyznania wsparcia jest zobowiązanie do zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce. Może ono polegać na wykorzystaniu przez firmę rezultatów projektu w produkcji bądź świadczeniu usług, udzieleniu innemu przedsiębiorcy licencji na korzystanie z wyników przeprowadzonych badań lub sprzedaży praw do tych wyników, w celu ich dalszego wdrożenia.

Szczegóły dotyczące konkursu dla działania 1.2 Sektorowe programy B+R PO IR znajdują się na Portalu Fundusze Europejskie.