Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Z dniem 1 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO WER, na który składają się następujące szkolenia:

  1. Kwalifikowalność wydatków,
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

Od 31 grudnia 2015 r. instytucje uczestniczące w systemie wyboru projektów w ramach PO WER, do składów KOP lub do oceny projektów pozakonkursowych mogą powoływać wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego, ogłoszonego niniejszym komunikatem.