Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie udostępnienia na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Adaptacyjność

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z dniem 4 maja 2017 r. udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) drugie z cyklu szkoleń z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków EFS. Szkolenie to dotyczy Adaptacyjności – przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w PO WER w Działaniu:

a) 2.2 - Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku,

b) 2.3 - Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników,

c) 4.1 - Innowacje społeczne.  

W związku z tym od 2 czerwca 2017 r. do składów Komisji Oceniających Projekty (KOP) będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację specjalistycznego programu szkoleniowego Adaptacyjność.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS