Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Przedłużono o 30 dni kalendarzowych tj. do 2 marca 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna (Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego). Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Powyższe związane jest z opóźnieniami w zatwierdzaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej jest w ww. konkursie kryterium szczegółowym oceny merytorycznej projektu. Konieczność akceptacji planów wynika bezpośrednio z paragrafu 4 ust. 11 regulaminu konkursu "Punkty w ramach kryterium Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej" przyznawane będą jedynie w przypadku potwierdzenia na etapie oceny prawidłowości przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.