Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z dniem 12 lutego 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ustala obligatoryjny program szkoleniowy przeznaczony dla oceniających wnioski współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na program składają się następujące szkolenia:

  • Kwalifikowalność wydatków,
  • Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany będzie za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, dostępnej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację szkoleń.

Od 13 marca 2016 r. do składu KOP mogą być powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację programu szkoleniowego, ogłoszonego niniejszym komunikatem. Przed upływem terminu obowiązywania obligatoryjnego programu szkoleń, honorowane będą certyfikaty uprawniające do dokonywania oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.