Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

16 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący POPC przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), przy czym głosowanie odbyło się w trybie obiegowym. Dochowano zatem terminu zgodnego z art. 114 ust 1. rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 wskazującego, iż Plan Ewaluacji przedstawiany jest Komitetowi Monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu programu operacyjnego.

Plan Ewaluacji określa zakres i rodzaj ewaluacji zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach POPC 2014-2020. Jest to dokument strategiczny, który również jasno precyzuje główne cele ewaluacji POPC.

Ewaluacja jest jednym z kluczowych elementów planowania i zarządzania programami operacyjnymi współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE. Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych poprawi skuteczności i efektywności realizacji POPC. W latach 2014-2020 ewaluacja będzie koncentrować się w znacznie większym stopniu na ocenie efektów wdrażania Programu. Pierwszy raport będzie dotyczył ewaluacji systemu wyboru projektów w ramach POPC.