Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dotacji, którego celem  jest wsparcie gmin z regionu w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Konkursy przygotowano w ramach współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z samorządami województw. Ich celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji. Będą one podstawowymi dokumentami do prowadzenia tych procesów, umożliwiającymi także ubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w ramach Funduszy Europejskich.

Współpraca między ministerstwem a urzędami marszałkowskimi pozwoli na opracowanie gminnych programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.