Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Zostały podpisane już 83 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 96 mln zł wkładu UE, spośród 87 projektów pozytywnie ocenionych w ostatnim konkursie z poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Łączna wartość unijnego dofinansowania dla wszystkich dotychczas podpisanych umów w tym poddziałaniu wynosi ponad 102 mln zł.

Do połowy stycznia br. zostały także zawarte wszystkie umowy na kwotę 64,4 mln dofinansowania z UE z poddziałania 1.7.2 poświęconego efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim (9 projektów wyłonionych w ostatnim konkursie). Łącznie w poddziałaniu 1.7.2 przyznano już 269 mln zł dofinansowania UE. Uruchomienie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie planowane jest w maju 2018 r.

*****

Do 26 lutego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie dla poddziałania 1.7.3 dedykowanego promowaniu wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

Załączniki:

  1. Lista umów o dofinansowanie podpisanych do 16 stycznia 2018 r. w ramach poddziałania 1.7.1 (II konkurs) (XLS 87 KB)
  2. Lista umów o dofinansowanie podpisanych do 16 stycznia 2018 r. w ramach poddziałania 1.7.2 (I konkurs) (XLS 29 KB)