Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne dwa projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze wsparciem Programu Infrastruktura i Środowisko

Wrocław i Jaworzno dołączyły do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) z projektami realizowanymi w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Wrocławski projekt „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia - Faza I” prowadzony jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jego całkowita wartość wynosi 197 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach POIiŚ to 102 mln zł.

W ramach inwestycji zaplanowana jest:

  • budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowa i modernizacja sieci wodociągowej,
  • montaż układu kogeneracyjnego na wrocławskiej oczyszczalni ścieków,
  • modernizacja Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór.

Dzięki inwestycji liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wzrośnie o ponad 2150 osób, natomiast liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - o ok. 465 osób. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 października 2017 r., a przedsięwzięcie zakończy się w 2022 r.

Z kolei w Jaworznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisało 3 listopada 2017 r. umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI”. Inwestycja, której wartość wynosi ok. 112 mln zł, otrzyma wsparcie z funduszy unijnych w ramach POIiŚ w wysokości 58 mln zł. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Jaworzno. W projekcie zaplanowano:

  • modernizację oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb,
  • budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowę i przebudowę sieci wodociągowej.

Efektem tych prac będzie przyłączenie 6000 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja zostanie zakończona w 2020 r.