Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Region Morza Bałtyckiego: zatwierdzono 12 projektów kapitalizujących rezultaty

10-11 kwietnia 2019 r. Komitet Monitorujący transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził łącznie 12 projektów:

  • 3 platformy projektów,
  • 9 projektów tzw. fazy rozszerzenia (extension stage).

Bierze w nich udział 13 polskich instytucji.

Jednym z projektów - DAIMON 2 - zarządza Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z Sopotu.

Projekt ten jest fazą rozszerzenia projektu DAIMON, który miał podnieść świadomość na temat zatopionej w wodach Bałtyku amunicji. Adresatem tego projektu były przede wszystkim organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego (m.in. agencje ochrony środowiska, administracje morskie, wojsko i straż przybrzeżna). W projekcie zastosowano: System Wspomagania Decyzji i zestaw narzędzi EcoTox do oceny wpływu amunicji na faunę i florę. Niestety ich wykorzystanie nie osiągnęło zadowalającego poziomu. Aby to zmienić, DAIMON 2 zamierza wykorzystać nabytą wiedzę na temat potrzeb użytkowników w ramach kampanii obejmującej praktyczne demonstracje i szkolenia, a także seminaria dla kadry kierowniczej.

Lista zatwierdzonych projektów opublikowana jest na stronie programu