Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Infrastruktura dla badań – ogłaszamy kolejny konkurs dla firm

1 mld zł to pula środków II edycji konkursu na wsparcie procesów powstawania lub rozwijania ośrodków badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Dotacja z Programu Inteligentny Rozwój pokryje m.in. koszty zakupu technologii lub aparatury umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R).

 

"Dofinansowanie infrastruktury badawczej to inwestycja w dalszy rozwój firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Nowe centra badawczo-rozwojowe umożliwią prowadzenie prac B+R na szerszą skalę, co przełoży się na liczbę wprowadzanych na rynek nowatorskich rozwiązań" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Nabór projektów potrwa od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r. Wnioski o dofinansowanie przyjmować będzie Ministerstwo Rozwoju. Jednym z wymogów jest dołączenie do wniosku agendy badawczej. Dokument powinien zawierać plany badawcze firmy oraz analizę zakładanych rezultatów prac B+R, prowadzonych z wykorzystaniem dofinansowanej infrastruktury.

Premiowane będzie zawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi. Firmy mogą liczyć na dodatkowe punkty również za wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz planowane zwiększenie zatrudnienia w działach zajmujących się B+R.

W pierwszej edycji konkursu firmy złożyły 204 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1,24 mld zł. Alokacja na konkurs wynosiła 460 mln zł.

Zapoznaj się z ogłoszeniem konkursu na portalu Fundusze Europejskie.