Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przesunięcie terminu w ramach konkursu dla Działania 2.5 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Informacja dotyczy konkursu zamkniętego dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚ, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Termin zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 przesunięto na 12 sierpnia 2016 roku (włącznie).

Przesunięcie nastąpiło w ramach Uchwały Zarządu Województwa nr 1227/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, a podstawą był Rozdział 6.12.2 „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020”.