Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Harmonogram składania wniosków o płatność na I kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej RPO Śląskiego harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na I kwartał 2017 r.

Harmonogramy należy sporządzać w oparciu o rzetelną analizę prognozowanych płatności, uwzględniającą opóźnienia w realizacji projektów.

Harmonogramy należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą LSI RPO WSL 2014-2020.

Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich Beneficjentów od momentu wybrania do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.Po upływie wskazanego terminu moduł umożliwiający złożenie harmonogramów zostanie zablokowany.

W przypadku pytań dotyczących wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność, pracownicy Referatu realizacji płatności udzielają informacji na temat sporządzania ww. dokumentu pod nr telefonu: (32) 77-40-102.