Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie na innowacje firm

Fundusze Europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli masz pomysł i chcesz rozwinąć swoją firmę w tym obszarze, możesz skorzystać z szerokich możliwości dofinansowania. Środki na projekty badawcze firm, współpracę z jednostkami naukowymi czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań znajdziesz w wielu programach unijnych.   

Projekty badawcze 

Jeśli chcesz stworzyć nowe rozwiązanie technologiczne albo dopracować i przetestować już znaną ścieżkę rozwoju, możesz uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczych (B+R). Opracowaną technologię będziesz mógł wdrożyć w swojej firmie, bądź zaoferować swoim kontrahentom. Aby dostać dofinansowanie na B+R powinieneś zaplanować przebieg całego procesu. Przede wszystkim zastanów się, czy możesz sam wykonać takie badania, czy lepiej będziezlecić je jednostce naukowej. Możesz dostać wtedy bon na zakup badań od jednostki naukowej. Są jeszcze dwa ważne warunki. Po pierwsze, Twój projekt musi być innowacyjny – co najmniej na skalę Twojego województwa.  

Po drugie, zakres Twoich badań powinien wpisywać się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje. Są to potencjały rozwojowe kraju lub województwa, wskazane w wyniku różnych analiz.

Infrastruktura do badań 

Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie przygody z B+R, weź pod uwagę możliwość dofinansowania na infrastrukturę potrzebną do prowadzenia takiej działalności.

Możesz uzyskać fundusze na to, żeby zakupić i zainstalować niezbędne sprzęty, aparaturę czy programy informatyczne. Do wniosku o dofinansowanie powinieneś dołączyć agendę badawczą, w której opiszesz, na jakiebadania i prace rozwojowe wykorzystasz zakupiony sprzęt. Zakres badań, które chcesz prowadzić dzięki nabytej infrastrukturze, powinien być zgodny z krajowymi bądź regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Możesz również całkowicie nastawić swoją firmę na działalność badawczą. Wtedy dofinansowanie przeznaczysz na przekształcenie firmy w centrum badawczo-rozwojowe.

Wdrożenie badań 

Jeśli masz wyniki badań, które są gotowe do zastosowania, możesz starać się o dofinansowanie na ich wdrożenie do swojej działalności. Kiedy zastosujesz nowe technologie w swojej firmie, na pewno wzrośnie jej konkurencyjność, obniżą się koszty pracy, poprawi się efektywność. Możliwe, że dzięki temu będziesz oszczędzał energię i różne surowce, albo zatrudnisz kolejne osoby.

Aby wdrożyć nowatorskie rozwiązania, często potrzebne są spore fundusze. Pamiętaj więc, aby dokładnie przemyśleć budżet Twojego projektu. Jest to tym ważniejsze, że część wydatków będziesz musiał ponieść z własnych środków. Wdrażając wyniki badań, nie musisz wpisywać się w inteligentne specjalizacje, o których czytałeś wcześniej. Jeśli jednak zakres Twojej działalności jest do nich zbliżony, to dobrze. Wzrasta Twoja szansa na dofinansowanie.

Skoro Twoim zadaniem jest wdrożenie nowatorskich rozwiązań, to na pewno rozumiesz, że musi się to wiązać z innowacją. W Programie Inteligentny Rozwój fundusze na takie cele są dostępne m.in. w ramach instrumentu nazywanego „badania na rynek” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Możesz tu złożyć wniosek na projekt wdrożeniowy, jeśli jego wartość przekracza10 mln zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, prace rozwojowe nad dostosowaniem innowacyjnego rozwiązania oraz doradztwo. Możesz korzystać także z tzw. kredytu na innowacje technologiczne. Najpierw musisz uzyskać promesę kredytu na technologię w banku. Potem składasz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i możesz dostać premię technologiczną, którą przeznaczysz na spłatę części kapitału kredytu w banku. 

Program Inteligentny Rozwój zawiera jeszcze inne instrumenty, które mogą Ci pomóc we wdrożeniu innowacji w Twojej firmie. Są to m.in. inwestycje prywatne, fundusze kapitałowe, itp. O szczegółach takich form wsparcia możesz przeczytać na stronie PARP.

Wdrażanie innowacji

Nawet jeśli samodzielnie nie realizujesz prac B+R możesz rozwijać swoją firmę, wdrażając innowacje. Funduszy na ten cel szukaj w szczególności w Programie Polska Wschodnia orazw programie regionalnym w Twoim województwie. Program Polska Wschodnia jest skierowanygłównie do firm z makroregionu obejmującego województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie innowacyjnych produktów i usług oraz ponadregionalnych produktów sieciowych. 

Firmy z Polski Wschodniej mogą także wzmocnić swoją konkurencyjność, wykorzystując wzornictwo przemysłowe. We wszystkich tych przypadkach wniosek powinieneś złożyć do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gdzie szukać informacji

Informacje o naborach wniosków znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji. Szczegółowych informacji udzielają również Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.