Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska

W dniach 17-18 lutego 2016 r. w Löcknitz (Niemcy) odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Omawiane będą m.in. następujące tematy:

1. Podział Pomocy Technicznej na poszczególne instytucje programu,

2. Wspólne wytyczne kwalifikowalności wydatków,

3. Procedura naboru, oceny i wyboru projektów w tym zatwierdzenie/aktualizacja harmonogramu naborów,

4. Strategia komunikacji,

5. Procedura skargowa.