Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostępność na Komitecie Monitorującym Program Wiedza Edukacja Rozwój

27-28 listopada 2018 roku w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) PO WER, na którym przyjęto projekt pozakonkursowy pn. Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Projekt będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i podmiotem z sektora transportu kołowego. Jego koszt wyniesie ok. 9,4 mln zł.

Efektem projektu będzie przeszkolenie 5 tysięcy pracowników transportu kolejowego, miejskiego i międzymiastowego z całej Polski, głównie – obsługujących bezpośrednio lub zdalnie klientów (np. kasjerzy biletowi, pracownicy obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerzy biletów).

Szkolenia rozpoczną się w 2020 r. Będą obejmować kwestie dotyczące m.in. skutecznej komunikacji z klientem o szczególnych potrzebach, w tym z osobami z niepełnosprawnościami, budowy relacji z tą grupą klientów, wiedzy, jak przezwyciężać bariery w porozumiewaniu się z klientami o różnych potrzebach oraz jak postępować w trudnych sytuacjach w trakcie obsługi klientów.