Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Doradztwo technologiczne i prawne dla przedsiębiorców – otwarto nabór wniosków na powierzenie grantu

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem nowych technologii mogą składać wnioski o granty na doradztwo technologiczne i prawne (w tym wycena wartości niematerialnych i prawnych). Instrument wsparcia realizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Nabór wniosków ma charakter ciągły.

W ramach projektu jeden przedsiębiorca może otrzymać granty o łącznej wartości do 200 tysięcy euro. Granty mogą być przeznaczone na sfinansowanie pierwszego transferu technologii do przedsiębiorstwa w tym:

  • dostarczenie informacji oraz wskazanie możliwości nabycia i wdrożenia technologii do działalności przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie dopasowania technologii do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy,
  • doradztwo w zakresie konstruowania umów nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • usług wyceny wartości niematerialnych i prawnych, mających być przedmiotem transakcji.

 Budżet na realizacje całego projektu wynosi ponad 20 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania grantu znajdują się na portalu Sieć Otwartych Innowacji.