Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty. Projekty są realizowane w ramach konkursu dla działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000 PLN, natomiast rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 800 000 PLN. Zaplanowany w ramach konkursu przydział środków był niewystarczający na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z istniejącą możliwością realokacji środków w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Uchwałą z 17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na konkurs z 8 000 000,00 PLN do 10 070 558,90 PLN oraz o dofinansowaniu pozostałych dwóch projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.

Tym samym dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 zostało przyznane wszystkim projektom ocenionym pozytywnie na ocenie merytorycznej na łączną kwotę 10 070 558,90 PLN. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 199 KB)