Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie dla Gminy Stryków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” złożony przez Gminę Stryków został wybrany do dofinansowania.  Termomodernizacja obejmie 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. 

Zakres inwestycji obejmuje m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Wartość dofinansowania przyznanego projektowi wyniosła 4 869 595,66 zł.

Informacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020