Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dłuższy czas zgłaszania się po środki funduszy europejskich na wsparcie osób młodych

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wydłuża termin składania wniosków na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym także cudzoziemców. 

Wnioski można składać do 25 marca 2019 roku, do godz. 12:00, poprzez system obsługi wniosków SOWA

Nowy Regulamin oraz rejestr zmian znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Warto wiedzieć, że:

  • dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie można zorganizować w projekcie m.in.: indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże oraz pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
  • wnioski składać mogą: instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, instytucją dialogu społecznego, ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
  • na pomoc dla młodych urząd przeznaczył 8 000 000 zł;
  • wnioski można składać maksymalnie na kwotę 1 000 000 złotych.

Więcej informacji www.wup.gdansk.pl