Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Brandenburgia-Polska: posiedzenie Komitetu Monitorującego

12 kwietnia 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się kolejne posiedzenie w ramach programu Brandenburgia-Polska. Komitet Monitorujący, składający się z przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Brandenburgii, zatwierdził:

  • zmiany w kryteriach oceny merytorycznej projektów,
  • procedurę postępowania ze skargami na ocenę i wybór projektów,
  • szereg drobniejszych zmian w regulaminie Komitetu Monitorującego oraz podręczniku beneficjenta, mających na celu doprecyzowanie dotychczasowych treści,
  • roczny plan działań komunikacyjnych na 2017 r. – obejmujący m.in. szkolenia, materiały/broszury informacyjne, gadżety, artykuły prasowe oraz organizację wydarzenia rocznego.