Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolej dostanie 212 milionów złotych z UE na sprzęt

Dzięki wsparciu ze środków unijnych PKP PLK S.A. zakupi sprzęt techniczny, który zapewni sprawną realizację zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych.

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP PLK S.A., podpisali dziś umowę na unijne dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”.  Na realizację inwestycji UE przekaże blisko 212 milionów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie nieco ponad 306 milionów.        

Inwestycja pozwoli na zakup 47 sztuk sprzętu wykorzystywanego do prac interwencyjnych, zapewnienia prawidłowej geometrii toru kolejowego oraz do wyposażenia jednostek pogotowia technicznego. Do PKP PLK S.A. trafi też 36 wózków motorowych z oprzyrządowaniem, 6  pojazdów kolejowych z napędem spalinowym, 2 podbijarki szlakowe, 1 podbijarka rozjazdów, 1 profilarka tłucznia oraz 1 pojazd dwudrogowy do inspekcji obiektów inżynieryjnych.

Nowy sprzęt pozwoli zwiększyć potencjał techniczny poszczególnych jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w zakresie prowadzenia prac diagnostycznych obiektów inżynieryjnych oraz prac interwencyjnych, co przełoży się na zmniejszenie awaryjności infrastruktury kolejowej i szybsze likwidowanie potencjalnych awarii. W konsekwencji poprawi to płynność ruchu pociągów.

"Dzięki wsparciu z POIiŚ PKP PLK S.A zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt techniczny, który zapewni sprawną realizację zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych. To ważna inwestycja, gdyż cześć obecnego sprzętu, którym dysponuje beneficjent jest już poważnie wyeksploatowana" - podkreślił Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT.