Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Będzie Rzecznik Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, rzecznika obligatoryjnie powołają instytucje zarządzające, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

"Rzecznik Funduszy Europejskich będzie dbał o interesy beneficjentów. W przypadku jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne  – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), Rzecznik będzie m.in. dokonywał okresowych przeglądów procedur realizacji krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju.

 

"Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie przyjmował m.in. od wnioskodawców i beneficjentów krajowych programów operacyjnych. Jego rolą będzie wskazywanie barier i proponowanie możliwych usprawnień we wdrażaniu funduszy europejskich. Chodzi o to by wybór i realizacja projektów przebiegały sprawnie, a inwestowanie tych pieniędzy było jak najbardziej efektywne" – podkreślił wiceminister.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich, można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MR