Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Baza Usług Rozwojowych – szansa na sukces polskich przedsiębiorstw

Prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości portal www.inwestycjawkadry.pl, na którym dostępny był Rejestr Usług Rozwojowych, 25 sierpnia 2016 r. zostanie przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. Nowa odsłona portalu będzie dostępna na stronie: usługirozwojowe.parp.gov.pl.

Baza Usług Rozwojowych jest pierwszą tego typu inicjatywą w Unii Europejskiej, wspierającą rozwój kompetencji pracowników małego i średniego biznesu.

11 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju stanowiące podstawę do prowadzenia rejestracji podmiotów, które za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych chcą świadczyć usługi podlegające współfinansowaniu w ramach regionalnych programów na lata 2014-2020.

"Dzięki nowemu podejściu do wspierania rozwoju kompetencji pracowników, oferta szkoleniowa będzie bardziej dostosowana do potrzeb konkretnej firmy" - mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Baza Usług Rozwojowych

Baza stanowi darmowe, wielofunkcyjne i innowacyjne narzędzie informatyczne, które udostępnia firmom z branży szkoleniowej nowoczesną przestrzeń informacyjną. Stwarza ono przy tym możliwość prezentacji proponowanych usług, kadry kształcącej oraz porównania swojej pozycji na rynku wobec konkurencji. Polska jest jak na razie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który stworzył tak kompleksowy i wąsko sprofilowany projekt wsparcia w sektorze MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).

Tym, co wyróżnia wyszukiwarkę jest możliwość skorzystania z szansy na świadczenie usług dla klientów, którzy uzyskali dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach regionalnych programów. Połączenie tych dwóch systemów sprawia, że proces aplikowania o środki unijne na sfinansowanie szkoleń i doradztwa na rozwój firmy, a także wyszukiwanie ofert, które najlepiej odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstwa, będzie znacznie prostszy.

W nowej odsłonie Baza będzie dostępna na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również ze środków prywatnych. Narzędzie to będzie miało zatem uniwersalny charakter i nie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wdrażania projektów unijnych. Baza Usług Rozwojowych zostanie również powiązana z Polską Ramą Kwalifikacji oraz ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji, co ułatwi użytkownikom pozyskanie informacji na temat zasad i warunków potwierdzania zdobytych kwalifikacji.

Nowe podejście do finansowania rozwoju pracowników

"Nowe podejście do wspierania rozwoju kompetencji pracowników opiera się na częściowej zmianie ról poszczególnych uczestników projektów. Teraz to przedsiębiorca, jako odbiorca usług, będzie centralnym podmiotem całego systemu. Przedsiębiorca będzie zgłaszał się do operatora wybranego przez regionalną Instytucję Zarządzającą, otrzymywał dofinansowanie i samodzielnie wybierał usługi rozwojowe niezbędne dla rozwoju jego firmy. Mechanizm ten jest oparty na tzw. podejściu popytowym i będzie wdrażany na poziomie regionalnym."- podkreśla wiceszef resortu rozwoju Paweł Chorąży

W większości regionów zostały już zatwierdzone kryteria wyboru projektów dla działań adresowanych do przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Część regionów ogłosiła już również nabory wniosków. Planuje się, że w III i IV kwartale będzie trwał proces wyboru projektów do dofinansowania i zawierania umów z beneficjentami, natomiast uruchomienie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców nastąpi zapewne w większości regionów na przełomie 2016 i 2017 r.

Pobierz plik:

Informacja prasowa - Baza Usług Rozwojowych (PDF 386 KB)