Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Anulowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+ (dotyczy naboru nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

Instytucja Zarządzająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu po konsultacji z Komisją Europejską, zmuszony jest anulować ogłoszony we wrześniu 2015 r. nabor wniosków o dofinansowanie projektu i zmianić tryb pozakonkursowego wyboru projektów na tryb konkursowy.

Anulowanie konkursu związane jest z faktem, że nie wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) województwa wielkopolskiego, które wcześniej zadeklarowały udział, przystąpiły do realizacji w trybie pozakonkursowym projektu w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+).

W związku z powyższym, w roku 2016 planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, w ramach którego ubiegać się o dofinansowanie będą mogły wszystkie zainteresowane m.in. PCPR, MOPR oraz OPS z województwa wielkopolskiego. O szczegółach dotyczących konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformuje w terminie późniejszym.