Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacji wykazu kart projektów subregionalnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) informuje o zamieszczeniu poniżej aktualizacji wykazu kart projektów złożonych w Subregionie Sądeckim, poprzez uwzględnienie na wykazie karty projektu nr RPOWM/SPR/SAD/2015/7.1.3/10. Wszystkie karty projektów zostały przesłane drogą elektroniczną do IZ RPO WM w terminie określonym w Regulaminie wstępnej kwalifikacji, czyli do 12 lutego 2016 r.

W związku z powyższym w ramach naboru kart projektów subregionalnych Poddziałania 7.1.3 złożono łącznie 76 kart projektów w 5 subregionach, z czego 12 kart zostało wycofanych. W związku z powyższym do oceny formalniej skierowano 64 karty projektów:
- wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf,219 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 216 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 212 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 210 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 223 KB)

Nabór kart projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć na stronie programu regionalnego.