Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w dziedzinie Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

21 listopada 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) aktualizuje obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających projekty w ramach dziedziny "Integracja społeczna".

Lista szkoleń po aktualizacji

Program szkoleniowy - po aktualizacji - obejmuje następujące szkolenia:

 • Kwalifikowalność wydatków,
 • Ocena projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
 • Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS,
 • Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowania uczestników,
 • Pomoc publiczna,
 • Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi,
 • Włączenie społeczne. 

Szkolenia można zrealizować za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS) oraz serwisu e-learningowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (obligatoryjne są szkolenia przypisane do dziedziny Integracja społeczna).

Po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy do Komisji Oceny Projektów (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikaty potwierdzające realizację wskazanych wyżej szkoleń. W związku z tym od 22 grudnia 2018 r. do składów KOP lub do oceny projektów pozakonkursowych w ramach dziedziny Integracja społeczna RPO WD 2014-2020, mogą być powołane wyłącznie osoby posiadające certyfikaty poświadczające realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego ogłoszonego tym komunikatem.

Podstawą aktualizacji są:

 • Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy;
 • Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 • Komunikat nr 6 aktualizacja (PDF 307 KB)