Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

750 mln zł dla dużych firm z Programu Inteligentny Rozwój

"Jest to pierwszy w programie konkurs skierowany wyłącznie do dużych firm. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie do wdrożenia wyników projektu"– powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak o ogłoszonym dziś konkursie.

Jego budżet wynosi 750 mln zł.

"Istotą tej części programu jest efektywne wsparcie procesu powstawania innowacji, którego rezultatem będzie nowy produkt na rynku"– powiedziała szefowa resortu.

Oznacza to wprowadzenie wyników badań do własnej praktyki gospodarczej, udzielenie licencji na ich wykorzystanie przez inną firmę lub sprzedaż praw do nich.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to wsparcie adresowane zarówno dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm. Konkurs dla MŚP rozpoczął się w maju 2015 r. i potrwa do końca roku. Wnioski o dofinansowanie dużych firm Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować od 14 października do 30 listopada br.

Złożone w konkursie wnioski oceni panel ekspertów posiadających m.in. wiedzę naukową i z zakresu biznesu. Specjaliści przeanalizują m.in. nowatorstwo rezultatów projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązanie, opłacalność jego wdrożenia oraz szansę na prawidłową realizację projektu. Proces ten potrwa 90 dni od zamknięcia naboru wniosków. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 12 mln zł.

Informacje o naborach w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR)

***

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do rynku”.

Z jego funduszy wsparcie otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami Polski oraz korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów.