Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

4 Stock w Programie Inteligentny Rozwój pomoże wejść firmom na giełdę

Firmy przygotowujące się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania mogą skorzystać z pomocy oferowanej w Programie Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w nadchodzącej, drugiej edycji konkursu 4 Stock rozdysponuje 10,6 mln zł.

Działanie Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock umożliwia firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pokrycie części kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału zewnętrznego. Może dotyczyć ona zarówno wejścia na rynki kapitałowe (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane), jak również emisji obligacji na rynku Catalyst.

Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów usług doradczych, związanych z przygotowaniem emisji. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od wyboru rynku kapitałowego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać przez cały rok, od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r. Konkurs został podzielony na cztery etapy (nabory wniosków przeprowadzane będą w okresach trzymiesięcznych).

Dokumentacja konkursu jest opublikowana na portalu Funduszy Europejskich.