Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

6. nabór wniosków o dofinansowanie w programie Południowy Bałtyk już otwarty!

Od 1 października 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs potrwa do 18 grudnia 2018 roku.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

  • rozwój zielonych technologii /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu, działanie 2.2/;
  • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
  • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.
  • działania związane z transferem wiedzy i wymianą doświadczeń nt. współpracy między obywatelami i instytucjami, wyzwaniami rozwoju lokalnego; wspólne działania samorządów i innych instytucji (np. pozarządowych) pozwalające na zwiększanie wpływu na polityki na poziomie regionu, kraju i UE oraz decyzje na szczeblu lokalnym; działania wśród grup lokalnych promujące współpracę kulturalną oraz wspólne dziedzictwo i identyfikację obszaru Południowego Bałtyku; transgraniczne programy, szkolenia i warsztaty wzmacniające zdolności współpracy organizacji lokalnych; inicjatywy zwiększające udział lokalnych organizacji w rozwijanie wspólnych projektów oraz dialog międzykulturowy/oś priorytetowa 5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/.  

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu Południowy Bałtyk. Komitet Monitorujący zdecyduje o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie i w jakiej wysokości, na posiedzeniu planowanym na wiosnę 2019 (kwiecień lub maj). 

Uwaga!

Nabór jest zamknięty dla:

  • osi priorytetowej 1. (działanie 1.1. i 1.2) Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku oraz
  • działania 2.1: Wzmocnienie rozwoju zasobów naturalnego i historycznego dziedzictwa obszaru południowego Bałtyku jako zrównoważonych celów turystyki

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.

W ramach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informacji o programie udzielają: Michał Korczak, e-mail: Michal.Korczak@miir.gov.pl oraz Magdalena Adamczyk, e-mail: Magdalena.Adamczyk@miir.gov.pl.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie i ubiegania się o środki w ramach programu Południowy Bałtyk!