Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

200 umowa o dofinansowanie w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Już 200 umów podpisaliśmy w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość wspartych inwestycji to 49 mld zł, z tego z funduszy unijnych sfinansowane zostanie 26,5 mld zł. Kwota ta zagospodarowuje już 24 % dostępnych w programie środków.

Beneficjentem wsparcia dwusetnej umowy jest Tatrzański Park Narodowy. Wartość dofinansowanej inwestycji to ponad 11,5 mln zł, z czego z funduszy unijnych zostanie sfinansowane blisko 8 mln zł.

Celem projektu jest przebudowa i doposażenie budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.