Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

178 projektów z Małopolski ubiega się o możliwość wsparcia modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

W ramach naboru kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" – zostało złożonych 178 kart w ramach 5 subregionów.

Przypomnijmy, że nabór kart projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.