Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące wprowadzania zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie oraz osiągania wskaźników i ryzyka z tym związanego, Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wprowadzania zmian w projektach i umowie, a także zasadami osiągania wskaźników, monitorowania postępu w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2020-2014. Uczestnicy poznają także zasady realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zakładanymi zmianami w zasadach kwalifikowalności wydatków. 

Najbliższe szkolenia odbędą się:

  • 5 lipca 2019 r. od 9.30 do 15.30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4 lipca do 11.00
  • 12 lipca 2019 r. od 9.30 do 15.30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 11 lipca do 11.00.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów/potencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.30 Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020: wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania, wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane; warunki przekazania i rozliczenia dofinansowania; monitorowanie realizacji projektu; sankcje za niedotrzymanie warunków umowy; załączniki do umowy;
  • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;
  • 11.50-13.20 Udzielanie zamówień publicznych w projektach unijnych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zmiany w kwalifikowalności wydatków;
  • 13:20-14:20 Przerwa obiadowa;
  • 14:20-15:30 Konsultacje indywidualne. 

 

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 25 48