Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie poświęcone zasadom konstruowania budżetu projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania budżetu projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu  Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 4 lipca 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 3 lipca do 11.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów/potencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.30 Kwalifikowalność wydatków, w tym m.in.: ramy czasowe kwalifikowalności, koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w projekcie, koszty związane z angażowaniem personelu,  uproszczone metody rozliczania wydatków, zasady konstruowania budżetu projektu;
  • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;
  • 11:50-13.20 System MEWA 2.0. Omówienie systemu w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – MEWA 2.0. Rejestracja konta. Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS. Podsumowanie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń;
  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;
  • 14:00-15.30 Konsultacje indywidualne.  

 

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 25 48