Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie poświęcone praktycznym aspektom konkursu w ramach poddziałania 10.1.2 - "Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest  przedstawienie praktycznych aspektów związanych z angażowaniem personelu projektu oraz rozliczaniem wydatków w tym zakresie;

Najbliższe szkolenie odbędzie się 24 października 2019 roku od 9:30 do 15:00 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 23 października do 11.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest głównie do wnioskodawców poddziałania 10.1.2 – "Edukacja ogólna ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 rejestracja uczestników;
  • 10:00-11.30 1. Omówienie głównych założeń konkursu: zakres wsparcia, możliwe do realizacji typy projektów i warunki ich realizacji, wskaźniki realizacji celu projektu – rezultatu i produktu, kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków na podstawie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r.;
  • 11:30-11.45 przerwa;
  • 11.45-14.00 2. Partnerstwo w projekcie. Umowa z partnerem, 3. Na które aspekty, obowiązującej w ramach RPO WM 2014-2020 umowy o dofinansowanie projektu, należy zwrócić szczególną uwagę na etapie ubiegania się o środki (opracowywania  wniosku o dofinansowanie), 4. System MEWA 2.0 – narzędzie do obsługi i ubiegania się o dofinansowanie projektu. Omówienie systemu, 5. Sesja pytań.
  • 14.00-14.30 lunch;
  • 14.30-15.00 Indywidualne konsultacje.

 

 Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 25 44