Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie poświęcone ochronie danych osobowych w kontekście uczestników projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozliczaniu projektów za pomocą SL2014 w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z ochroną danych osobowych w kontekście projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obowiązkami związanymi z systemem SL2014.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 kwietnia do 11.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów/potencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.30 Ochrona danych osobowych w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym omówienie zaktualizowanych zapisów umowy o dofinansowanie dot. ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, zaktualizowanych załączników do umowy o dofinansowanie, związanych z ochroną danych osobowych. Monitorowanie uczestników projektu w systemie SL2014: dane instytucji otrzymujących wsparcie, dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji, obsługa formularza;
  • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;
  • 11:50-13.20 SL2014 –wstęp do centralnego systemu teleinformatycznego: omówienie funkcjonalności i wymagań technicznych systemu, wniosek o płatność –z uwzględnieniem wszystkich rodzajów wniosku, postęp rzeczowy i finansowy w SL2014, harmonogram płatności, baza personelu, dokumentacja, komunikacja w systemie SL. Podsumowanie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń;
  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;
  • 14:00-15.30 Konsultacje indywidualne.  

 

 

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 22 86