Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie "Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych" - w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami aplikowania w ramach ogłoszonego naboru 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", poddziałanie 9.2.2 "Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych", nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19.

Szkolenie ma charakter podstawowy. Najbliższe szkolenie odbędzie się 26 marca 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25 marca do 11.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.50 Omówienie regulaminu konkursu: Ogólne założenia konkursu. Podmioty uprawnione do składania wniosków. Kryteria dostępu. Kryteria merytoryczne ogólne. Kryteria merytoryczne szczegółowe. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu;
  • 11:50-12.00 Przerwa kawowa;
  • 12:00-13.20 Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie MEWA 2.0. Rejestracja konta. Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Analiza ryzyka w projektach o wartość równej i/lub wyższej od 2 mln PLN;
  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;
  • 14:00-15.30 Konsultacje indywidualne.

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 25 48