Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie poświęcone działaniu 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej"

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami aplikowania w ramach ogłoszonego naboru 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", poddziałanie 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług społecznych" – konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 28 marca 2019 roku od 9:30 do 15:00 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27 marca do 11.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.50 Omówienie regulaminu konkursu: ogólne założenia konkursu, podmioty uprawnione do składania wniosków, kryteria dostępu, kryteria merytoryczne ogólne, kryteria merytoryczne szczegółowe, kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu;
  • 11:50-12.00 Przerwa kawowa;
  • 12:00-13.20 Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie MEWA 2.0: rejestracja konta; omówienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu;
  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;
  • 14:00-15.30 Konsultacje indywidualne.

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 22 86