Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie dotyczące konkursu w działaniu 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Najbliższe

Warszawa, ulica Domaniewska 39a
  19.03.2020, godz. 11:00 - 14:00

Informacje o szkoleniu

Centrum Projektów Europejskich, jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Temat konkursu: Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20.

Szkolenie odbędzie się w czwartek, 19 marca 2020 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: joanna.janiszewska@cpe.gov.pl w terminie do 16 marca 2020r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie tylko jednej osoby reprezentującej daną instytucję/organizację. Udział drugiej/kolejnej osoby reprezentującą daną instytucję/organizację możliwy będzie pod warunkiem dostępności miejsc. O dostępności miejsc będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o przemyślane zgłaszanie się na szkolenie, aby nie blokować dostępności miejsc innym uczestnikom.

Jeżeli zmuszeni będą Państwo zrezygnować z udziału w szkoleniu, prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji.W trosce o sprawny przebieg szkolenia prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich (regulamin konkursu wraz z załącznikami).

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu, noclegu, parkingu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w szkoleniu.

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Program szkolenia

W programie spotkania m.in.:

  • omówienie założeń konkursu dotyczącego rozwiązań na rzezc utrzymania aktywności zawodowej pracowników w w ieku przezdemerytalnym i emerytalnym
  • sesja pytań i odpowiedzi

Organizator spotkania

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa