Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące naboru w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - typ projektów: ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest omówienie zasad aplikowania o środki w konkursie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020: działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" – poddziałanie 4.3.1 "Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej", typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 1 sierpnia 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31 lipca  do 11.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS.

Program szkolenia

 • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
 • 10:00-11.30 Omówienie regulaminu konkursu: ogólne założenia konkursu w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, terminy, podmioty, które mogą aplikować. Omówienie kryteriów projektu:  
 1. kryteria formalne, 
 2. kryteria dostępowe,
 3. kryteria merytoryczne szczegółowe. Poziomy dofinansowania. Kwalifikowalność  wydatków w ramach konkursu. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;
 • 11.50-13.20 Zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w systemie informatycznym Mewa 2.0;
 • 13:20-14:20 Przerwa obiadowa;
 • 14:20-15:30 Konsultacje indywidualne.  

 

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74}
03-301 Warszawa
tel. 22 542 22 86