Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące naboru w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe; typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących tematyki naboru w ramach konkursu: RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 3 marca 2020 roku, w godzinach 9:30-15:30, w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 2 marca 2020 roku do godziny 11.00. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

 

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest głównie do: JST, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną; jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną; instytucji kultury; organizacji pozarządowych; kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych; parków narodowych i krajobrazowych; podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym; spółek prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

Program szkolenia: 

09:30-10:00: Powitalna kawa, rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych; 

10:00-11.30: Omówienie regulaminu i kryteriów konkursu:

- ogólne założenia konkursu w ramach RPO WM 2014-2020; terminy; podmioty, które mogą aplikować;

- omówienie kryteriów projektu: kryteria dostępowe; kryteria merytoryczne szczegółowe; poziomy dofinansowania; kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu; uniwersalne projektowanie;

11:30- 11:50: Przerwa kawowa;

11:50- 13:20: Zakładanie konta w systemie informatycznym Mewa 2.0.; zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w systemie informatycznym Mewa 2.0.; wskaźniki realizacji projektu;

13:20- 14:20: Przerwa obiadowa;

14:20- 15:30: Konsultacje indywidualne.             

Organizator szkolenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

tel.: 22 542 2548