Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące kwalifikowalności wydatków i zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – dla początkujących

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowania wydatków i zasadami wypełniania wniosku w systemie MEWA 2.0.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 25 lutego 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 22 lutego  do 11.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów/potencjalnych wnioskodawców Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Szkolenie ma charakter podstawowy.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.30 Kwalifikowalność wydatków, w tym m.in.: ramy czasowe kwalifikowalności, koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w projekcie, koszty związane z angażowaniem personelu, uproszczone metody rozliczania wydatków, zasady konstruowania budżetu projektu;
  • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;
  • 11:50-13.20 Rejestracja konta w systemie MEWA 2.0; Omówienie systemu w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – MEWA 2.0. Podsumowanie szkolenia; Rozdanie zaświadczeń. Podsumowanie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń;
  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;
  • 14:00-15.30 Konsultacje indywidualne.      

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 22 86