Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Olsztynie "Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat przygotowania wniosku o płatność w systemie SL2014 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędzie się 17 maja 2019 roku od 8:00 do 15:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 A. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 119 KB) na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 10 maja 2019 roku do 12:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Krajowych Programów na lata 2014-2020.

Program szkolenia

  • 8:00 Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników;
  • 8:00-09:30 Wstęp do centralnego systemu teleinformatycznego; omówienie funkcjonalności i wymagań technicznych systemu;
  • 9:30-09:45 Wniosek o płatność – z uwzględnieniem wszystkich rodzajów wniosku; postęp rzeczowy i finansowy w SL2014;
  • 11:15-11:30 Przerwa kawowa;
  • 11:30-13:00 Harmonogram płatności; baza personelu;
  • 13:00-13:30 Przerwa na lunch;
  • 13:30-15:00 Komunikacja w systemie SL2014; najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania wniosku o płatność w systemie SL2014;
  • 15:00 Zakończenie szkolenia.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
tel. 89 512 54 86/85/84/83/82
e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl