Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji i samorządów z zakresu Funduszy Europejskich 2014-2020 - 32 spotkania w 16 województwach

Informacje o szkoleniach

Od 28 lipca do 25 września 2015 r. w całej Polsce zostaną przeprowadzone seminaria i warsztaty z zakresu dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Działania edukacyjne obejmować będą zagadnienia ogólne z zakresu Funduszy Europejskich 2014-2020 oraz panele tematyczne sprofilowane do potrzeb poszczególnych grup uczestników.

Jak można się zgłosić

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony Krajowej Izby Gospodarczej.

Dla kogo

Szkolenia skierowane są do:

 • przedsiębiorców (w szczególności sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
 • środowiska naukowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • sektor ochrony zdrowia
 • sektor edukacji, w szczególności: uczelnie wyższe i instytucje prowadzące edukację przedszkolną
 • sektor kultury i rynku pracy, w tym: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstw lokalnych.

Program szkoleń

 • Fundusze Europejskie 2007-2013 – doświadczenia i wnioski,
 • Perspektywa 2014-2020 – struktura instytucjonalna, źródła informacji, podstawowe zasady dofinansowania,
 • Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020,
 • Regionalne Inteligentne Specjalizacje, obszary priorytetowe, cele i kierunki rozwoju województw,
 • Konkursy na poziomie krajowym i regionalnym, zasady przygotowania projektów, terminy naborów, warunki przyznawania dofinansowania, kryteria wyboru projektów i rozliczanie projektów.

 

Organizator

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4,
00-074 Warszawa
Tel. (22) 630 96 87, 630 96 66,
fax: (22) 827 73 45
e-mail: laboratorium@kig.pl
Jacek Prześlakowski – kierownik projektu

Projekt „INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020” realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.